Avhendingsloven § 3-6 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6 regulerer hva som uten nærmere avtale følger med som tilbehør til landbrukseiendom. Bestemmelsen i § 3-6 er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Bestemmelsen er ikke uttømmende. Første punktum bestemmer at driftsplaner, … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-6 med lovkommentar