Avhendingsloven § 3-5 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-5 gir særregler om hva som skal følge med boliger og andre eiendommer ved salg. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 3-4. § 3-5 regulerer hva som skal anses som tilbehør til boliger og bygninger til hotell, restaurant, kontor eller annen forretningsdrift. Bestemmelsen er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-5 med lovkommentar