Avhendingsloven § 3-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-2 slår generelt fast hva som er en mangel. Bestemmelsen er så å si parallell til kjøpsloven § 17 andre ledd bokstav a-b.  Reglene i § 3-2 er kun ment å gjelde når ikke annet kan utledes av avtalen. mellom partene, jf. § 3-1 med lovkommentar. Lovens bestemmelser er imidlertid ikke uttømmende, og § 3-2 … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-2 med lovkommentar