Avhendingsloven § 3-10 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-10 regulerer hvilken betydning det har at kjøperen visste, måtte vite eller i visse tilfeller burde ha visst om mangler ved eiendommen. Følgen av dette vil være at et forhold som ellers er å anse som mangel likevel ikke vil være det. Bestemmelsen i § 3-10 er ufravikelig til ugunst for kjøper ved … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-10 med lovkommentar