Avhendingsloven § 3-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-1 slår fast hovedregelen om hva som skal regnes som en mangel ved en eiendom som er avhendet. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de etterfølgende paragrafene, se særlig definisjonene i § 3-2. Avhendingsloven § 3-1 er en deklaratorisk bestemmelse. Dette innebærer at den kan fravikes ved avtale. Den kan likevel ikke fravikes til ugunst … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-1 med lovkommentar