Avhendingsloven § 2-9 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg kjøpers sikkerhet i tilfellene hvor prinsippet om ytelse mot ytelse ikke er overholdt. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-9 med lovkommentar