Avhendingsloven § 2-7 med lovkommentar

Avhendingsloven § 2-7 hjemler tilsyn med eiendommen. Bestemmelsen gir regler om tilsynsplikt for eiendommen og om dekning av kostnader i forbindelse med slikt tilsyn. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-7 med lovkommentar