Avhendingsloven § 2-6 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer fordelingen av kostnader mellom selger og kjøper. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Første ledd Det følger av § 2-6 … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-6 med lovkommentar