Avhendingsloven § 2-5 med lovkommentar

§ 2-5 tar for seg avregningen av eiendommens avkastning og kostnader mellom partene. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Det presiseres i … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-5 med lovkommentar