Avhendingsloven § 2-4 med lovkommentar

Virkeområdet til Avhendingsloven § 2-4 knytter seg til regler om risikoen for eiendommen. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. Avhendingsloven § 1-2 andre ledd første punktum. Første ledd … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-4 med lovkommentar