Avhendingsloven § 2-3 med lovkommentar

§ 2-3 regulerer tidspunktet for når kjøper kan kreve overtagelse av eiendommen og få skjøte til denne. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-3 med lovkommentar