Avhendingsloven § 2-2 med lovkommentar

§ 2-2 regulerer selgers plikt til å sørge for at eiendommen er gjort klar for kjøpers overtagelse. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-2 med lovkommentar