Avhendingsloven § 2-11 med lovkommentar

§ 2-11 regulerer garanti for oppfylling av avtalen. Bestemmelsen ble lagt til ved endringslov 15. mai 2018 nr. 18, og trådte i kraft 1. januar 2019. Lovavdelingen har tatt stilling til flere tolkningsspørsmål som reiser seg ved bestemmelsen, jf. JDLOV-2018-3639-2. Det første angår uttrykket «fullføringa av bustaden». Her vises til den tilsvarende formuleringen i bustadoppføringsloven … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-11 med lovkommentar