Avhendingsloven § 2-10 med lovkommentar

Avhendingsloven § 2-10 regulerer forholdene der den nye eieren, som har fått overdratt eiendomsrett til en eiendom, skal betale selger terminvise ytelser som ikke er avdrag på kjøpesummen. Bestemmelsen er deklaratorisk, hvilket innebærer at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av en ny bolig- eller … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-10 med lovkommentar