Avhendingsloven § 2-1 med lovkommentar

Reguleringsområdet til § 2-1 tar for seg selgers ansvar i forbindelse med avtaleinngåelsen til å sørge for at det holdes kart- og delingsforretning, dersom det vil være nødvendig for gjennomføringen av salget. Bestemmelsen er deklaratorisk, det vil si at den kan fravikes i forbrukerkjøp. Den kan imidlertid ikke fravikes dersom det vil være til ugunst … Fortsett å lese Avhendingsloven § 2-1 med lovkommentar