Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar

Avhendingsloven § 1-1a regulerer avhendingslovens anvendelse på andeler i borettslag. Avhending av andel i borettslag Bestemmelsens første ledd første punktum fastslår at avhendingsloven skal gjelde tilsvarende for avtaler om avhending av andeler i borettslag. Dette gjelder både den første overføringen av andelen og de senere overføringer. Loven vil gjelde for både registrerte borettslagsandeler og andeler … Fortsett å lese Avhendingsloven § 1-1a med lovkommentar