Avhendingslova - Eiendomsrett.no®
Avhendingslova

Avhendingslova

Avhendingslova av 3. juli 1992 regulerer avhending av fast eiendom mellom profesjonell næringsdrivende eller privat part, og en forbruker. Loven gjelder rettigheter og plikter for kjøper og selger. Den lovfester visse beføyelser for kjøper, dersom selger har brutt sine plikter, og motsatt. I tillegg bestemmer den at det skal være visse krav til eiendommens tilstand. Samsvarer husrommet ikke med dette, vil det kunne være tale om en mangel. I motsetning til bustadsoppføringslova, regulerer avhendingslova kun kjøp av brukt bolig.


Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen