Avgift

Avgift

Avgift er en form for gebyr eller indirekte skatt. Det kan være en vederlagsplikt som medfølger visse handlinger eller rettslige disposisjoner. Praktiske eksempler på avgifter som angår eiendomsrett, er dokumentavgiften. Dette er et vederlag som må betales ved erverv av eiendom, for å få tinglyse grunnbokshjemmelen. Dokumentavgiften ligger på 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen