Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no

Advokat Eirik Teigstad

Avslag på eierskifteforsikring?

Når en boligselger har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av en eiendom, føler mange boligkjøpere seg trygge på at slik eierskifteforsikring dekker eventuelle feil og mangler som skulle oppstå. Praksis viser riktignok at denne oppfatningen ikke alltid er helt treffende. Enkelte ganger oppleves kontakten med forsikringsselskapet som langtekkelig og krevende. I tillegg er det …

Avslag på eierskifteforsikring? Les mer »

kreve oppfylling av avtale

Når kan selger kreve oppfylling av avtalen?

Selgers krav på oppfylling av avtalen (naturaloppfyllelse) 1. Naturaloppfyllelse som misligholdsbeføyelse For å kunne gjennomføre et kjøp av fast eiendom kreves det at både selger (realdebitor) og kjøper (realkreditor) oppfyller sin del av avtalen. Dersom en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen foreligger det mislighold. Ved mislighold utløses dette enkelte rettigheter for motparten …

Når kan selger kreve oppfylling av avtalen? Les mer »

Regler for overtakelse av fast eiendom

Feil ved overtakelse av bolig

Ved overtakelse av bolig er det flere ting man som kjøper bør merke seg. Overtakelsestidspunktet er ikke sjelden grunnlag for tvister mellom kjøper og selger. Hvilken betydning har eksempelvis risikoens overgang? Og hvilken rolle spiller overtakelsestidspunktet for vurderingen av mangler ved eiendommen? Nedenfor gis en oversikt over enkelte viktige regler å merke seg ved overtakelse …

Feil ved overtakelse av bolig Les mer »

Heving ved opplysningssvikt

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp

Har du kjøpt en bolig som etter overtakelse har vist seg å være i en annen stand enn du ble opplyst om i forbindelse med kjøpet? Da kan det være grunnlag for mangelskrav overfor selger, eksempelvis heving. Rt-2010-710 (Carport) er illustrerende for saksforhold hvor boligselger har gitt villedende opplysninger, samt holdt tilbake viktige opplysninger om …

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp Les mer »

Uforutsette grunnforhold gir erstatning

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning

Uforutsette grunnforhold på eiendommen kan etter rettspraksis gi grunnlag for erstatning. Rt-2002-696 (NEBB-tomta) er i denne forbindelse illustrerende. Dommen er veiledende for hvordan domstolene i praksis foretar vurderinger av uforutsette grunnforhold som mulige mangler ved eiendommen. Høyesterett kommer også her med noen viktige prinsipielle uttalelser som kan være av betydning i andre saker med et …

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning Les mer »

Rull til toppen