Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no - Side 7 av 7

Advokat Eirik Teigstad

Abandonering

Abandonering innebærer at man gir fra seg, forlater eller gir opp en rettighet man har i en eiendel. Abandonering er mest praktisk i konkurssituasjoner. Konkursloven § 117 b (1) gir hjemmel for at bestyreren av konkursboet kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en «eiendel» som er uten økonomisk interesse for boet. Abandonering, som i praksis …

Abandonering Les mer »

Husleieloven § 2-1 med lovkommentar

Husleieloven § 2-1 regulerer tidspunkt for overlevering av husrommet til leietakers disposisjon. Forarbeidene til bestemmelsen i husleieloven § 2-1 oppsummerer dens innhold til å dreie seg om «hvilket tidspunkt utleieren plikter å stille husrommet til leierens disposisjon, og på hvilket tidspunkt utleieren anses for å ha oppfylt denne forpliktelsen», jf. NOU 1993:4 s. 105. Ordlyden …

Husleieloven § 2-1 med lovkommentar Les mer »

Rull til toppen