Admin

Husleieloven § 7-2

Husleieloven § 7-2 gjelder ved framleie av husrommet. Bestemmelsen angir den alminnelige regelen for framleie, som gir visse begrensninger. Bestemmelsen lyder som følger: § 7-2. Den alminnelige regelen om framleie Leieren har ikke adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av …

Husleieloven § 7-2 Read More »

Husleieloven § 10-1 med lovkommentar

Husleieloven § 10-1 pålegger leieren en viss plikt til å godta visninger før flytting. Dette gjelder samtidig som leierens kontrakt løper. Bestemmelsen lyder som følger: § 10-1. Visning før flytting I tiden før fraflytting plikter leieren i rimelig utstrekning å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet. Hva som ligger i «tiden før fraflytting» …

Husleieloven § 10-1 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar

Husleieloven § 8-1 regulerer adgangen til å overføre leieforpliktelsen til ny leietaker. Bestemmelsen setter visse vilkår for slik overføring. Bestemmelsen lyder som følger: § 8-1. Den alminnelige regelen om overføring Leieren har ikke​ adgang til å overføre sine rettigheter eller plikter etter leieavtalen til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale …

Husleieloven § 8-1 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar

Husleieloven § 2-17 regulerer betydningen av offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger. Dette gjelder innskrenkninger gitt i lov eller i vedtak i medhold av lov. Bestemmelsen lyder som følger: § 2-17. Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger Bestemmelsene om mangler​ gjelder tilsvarende dersom den avtalte bruk hindres av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov. Det sentrale ved bestemmelsen er …

Husleieloven § 2-17 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar

Husleieloven § 2-7 angir tidspunktet for mangelsbedømmelsen. Tidspunktet har betydning for hvem som bærer risikoen for mangelen.  Ordlyden i bestemmelsen er som følger: § 2-7 Tiden for mangelsbedømmelsen. Om husrommet har en mangel, skal bedømmes ut fra forholdene på tidspunktet for overleveringen, jf. § 2-1. Skjer overleveringen senere enn avtalt, og dette beror på forhold på …

Husleieloven § 2-7 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar

Husleieloven § 2-8 gir regler om reklamasjon. Bestemmelsen knytter seg til leierens plikt til å reklamere på oppfyllelsesavvik overfor utleier. I motsetning til kjøpslovene inneholder den ikke noen absolutt reklamasjonsfrist. Bestemmelsens ordlyd er som følger: § 2-8 Reklamasjon. Leieren taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding​1 til …

Husleieloven § 2-8 med lovkommentar Read More »

Anspent forhold mellom håndverker og forbruker ga prisavslag istedenfor retting

En håndverker hadde fått i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus, samt å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Utførselen ble ansett for å være mangelfull. Håndverkerens representant hadde kommet med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han ville «demontere tilbygget». Spørsmålet var …

Anspent forhold mellom håndverker og forbruker ga prisavslag istedenfor retting Read More »

Mangelfull utførselse av varmeanlegg ga erstatning

Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig. Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette gir håndverkertjenesteloven § 5 angivelse på. …

Mangelfull utførselse av varmeanlegg ga erstatning Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen