Viktoria Østby

Selveie

Hva er selveie? Selveie er en eierform. Som eier av en selveierbolig har du full faktisk og rettslig rådighet over boligen og eiendommen din. Selveierboliger kan deles inn i flere underkategorier, herunder eneboliger og eierseksjonsleiligheter, som er de vanligste. En selveierbolig kan være både leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig. Felles for alle selveierboliger er at …

Selveie Read More »

Andelsleilighet i borettslag

Når du kjøper leilighet i et borettslag, kjøper du vanligvis en andelsleilighet. Du blir dermed eier av en andel i borettslaget, men ikke direkte eier av din egen leilighet. Hva innebærer dette for deg som boligkjøper? Hva er et borettslag? Et borettslag er et samvirkeforetak. Borettslaget består av andelseiere, som har en bruksrett til hver sin andel i borettslaget, …

Andelsleilighet i borettslag Read More »

Forkjøpsrett i sameie

Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette gjelder uansett om sameieandelen blir solgt på vanlig måte, gjennom tvangssalg, eller ved overføring som arv eller gave. Hvorfor har man forkjøpsrett? Forkjøpsretten i sameie gjelder av hensyn til de øvrige sameierne. Et praktisk illustrerende eksempel er arv av fast eiendom. Et av …

Forkjøpsrett i sameie Read More »

Hvordan går man frem for å selge sin sameieandel?

Dersom man ikke har noen sameiekontrakt som regulerer fremgangsmåten ved salg av andel i sameiet, vil forholdet reguleres av sameieloven. Det følger av sameieloven § 10 at en sameier i utgangspunktet fritt kan selge sin sameieandel til hvem han vil. Forkjøpsrett ved avhending av en sameieandel Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne …

Hvordan går man frem for å selge sin sameieandel? Read More »

Typiske problemstillinger ved håndverkertjenester

Det kan oppstå en rekke problemstillinger i forbindelse med bestilling av og utførelse av håndverkertjenester. For eksempel kan det være uenighet om prisen for arbeidet, fremdriften, hvilke materialer som skal benyttes, eller eventuelle sideplikter. Videre kan det tenkes at arbeidet ikke blir utført på en tilstrekkelig god måte, eller at resultatet avviker fra det som …

Typiske problemstillinger ved håndverkertjenester Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen