Advokat Eirik Teigstad, forfatter på Eiendomsrett.no

Advokat Eirik Teigstad

Begrensning i rådighet

Festers rådighet over festetomten – en oversikt

Hva er tomtefeste? Tomtefeste er en ordning der en boligeier eller hytteeier langtidsdisponerer tomten som bygget står på. Festeren eier bygningen, men ikke grunnen. Denne leies av grunneier. Det er tomtefesteloven sammen med festekontrakten som regulerer forholdet. Hvordan kan egentlig festeren disponere over den leide grunnen?  Det rettslige grunnlaget for tomtefeste Det rettslige grunnlaget for …

Festers rådighet over festetomten – en oversikt Les mer »

Tomtefeste

Kan man heve avtaler om tomtefeste?

Ønsker du å heve en avtale tilknyttet tomtefeste? Avtaler om tomtefeste er avtaler som gjerne strekker seg over mange år. Bortfesteren og festeren er avtaleparter som må forholde seg til hverandre i lang tid. Men finnes det en utvei dersom kontrakten brytes? Tomtefesteloven Det er tomtefesteloven som regulerer forholdet mellom bortfester og fester ved tomtefeste, …

Kan man heve avtaler om tomtefeste? Les mer »

Prisavslag ved arealsvikt

Når kan man kreve prisavslag som følge av arealsvikt? Når har kjøper krav på prisavslag ved arealsvikt ved bolig? Svaret avhenger av om arealsvikten er å anse som en mangel. Når utgjør arealsvikt en mangel? Arealsvikt foreligger i tilfeller hvor selger positivt har opplyst et areal for eiendommen, og dette opplyste arealet ikke tilsvarer eiendommens …

Prisavslag ved arealsvikt Les mer »

Advokathjelp ved arealsvikt(arealavvik)

Arealsvikt (arealavvik) – sjekk dine rettigheter her!

Begrepet arealsvikt (evt arealavvik) brukes om selgers uriktige opplysning om eiendommens størrelse. Dette reguleres i avhendingslovens bestemmelser om uriktige opplysninger om grunnarealets størrelse. Når utgjør arealavvik en mangel? Det foreligger arealsvikt dersom selger positivt har opplyst et areal for eiendommen i f.eks. et prospekt eller en takst, og dette arealet ikke tilsvarer eiendommens faktiske størrelse. …

Arealsvikt (arealavvik) – sjekk dine rettigheter her! Les mer »

Alt du trenger å vite om festeavgift

Festeavgift – alt du trenger å vite!

Hvor høy skal festeavgiften være og kan den reguleres? Festeavgiften er den årlige leien som festeren betaler til bortfester ved tomtefeste. Hvor høy er denne, og hvordan kan den reguleres? Festeavgiftens størrelse Den opprinnelige festeavgiften fastsettes i festekontrakten mellom grunneier og tomtefester. Det er opp til partene om å bli enige om festeavgiftens størrelse. Regulering …

Festeavgift – alt du trenger å vite! Les mer »

Alt du trenger å vite om takst og prisantydning

Takst og prisantydning – alt du trenger å vite!

Hva er takst og prisantydning? I en boligannonse kan man finne mange forskjellige begreper. Ofte kan begrepene forveksles eller gi like assosiasjoner. Under skal forskjellen på takst og prisantydning klargjøres. Takst Takst er en takstmanns vurdering av boligens pris. Det er altså en verdifastsettelse av eiendommen foretatt av en sakkyndig. Takstmannen utfører en kontroll av …

Takst og prisantydning – alt du trenger å vite! Les mer »

slippe dokumentavgift?

Når kan man slippe dokumentavgift?

Hva er avgiften, og når kan man slippe dokumentavgiften? Når fast eiendom skal overføres, må dokumentavgift betales ved tinglysing av dokumentet som overfører eiendommen. I enkelte tilfeller er det imidlertid mulig å slippe dokumentavgift. Hvor høy er dokumentavgiften? Avgiften utgjør 2,5 % av eiendommens verdi på det tidspunktet den skal tinglyses. Det er salgsverdien (markedsverdien) …

Når kan man slippe dokumentavgift? Les mer »

Hva er tomtefeste

Hva er tomtefeste?

Omtrent én million nordmenn har hus eller hytte på festet tomt. Hva er egentlig tomtefeste, og hvordan fungerer denne ordningen? Tomtefeste Tomtefeste er en ordning der en boligeier eller hytteeier langtidsdisponerer tomten som bygget står på. Det rettslige grunnlaget for en slik langtidsdisposisjon er en festekontrakt inngått med grunneieren – eieren av tomten. Kort sagt …

Hva er tomtefeste? Les mer »

Rull til toppen