Åsetestakst - Eiendomsrett.no®
Åsetetakst

Åsetestakst

Åsetestakst betegner fastsettelsen av eiendommens verdi ved åsetese. Odelslova § 56 regulerer fastsettelsen av åsetestakst. Formålet med en slik regulering er at den åsetesberettigede skal overta eiendommen til en gunstig pris. På den måten blir det mulig for den berettigede å overta et gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å drive gården videre.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen