Skadedyr i boligen

Skadedyr i boligen

Skadedyr kommer i mange former. Kjente problemstillinger som knytter seg til skadedyr og bolig er typisk skjeggkre eller sølvkre. Andre skadedyr vil kunne befinne seg i ytterveggene, på badet eller i andre oppholdsrom. Vedvarende problemer med skadedyr kan i ytterste konsekvens føre til nedgang av verdien på boligen. Dermed er det viktig å ta tak

Les mer »

Hva innebærer vannskade i boligen?

Vannskader etterlater seg ofte store økonomiske konsekvenser. Dersom man behandler vannskaden for sent, kan det i verste fall oppstå muggvekst, potensielt i form av muggsopp. Derfor gjelder det å handle raskt hvis man oppdager at ens bolig er blitt rammet av vannskade. Noen potensielle årsaker til vannskade kan være gamle rør, slitasje eller feilmonteringer. Den

Les mer »
Hvilken lov gjelder ved kjøp og salg av bolig?

Hvilken lov gjelder for kjøp og salg av bolig?

Den vanligste og mest aktuelle loven for kjøp og salg av eiendom er avhendingsloven. Denne loven gjelder for overføring av eiendomsretten til en eiendom mellom juridiske personer. Imidlertid begrenses anvendelsesområdet av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova gjelder kontrakter mellom forbruker og entreprenør om oppføring av eiendom. Dette skillet kan noen ganger oppfattes som uklart, særlig når det gjelder

Les mer »

Bad som er bygget i strid med våtromsnormen

Ved oppgradering av baderommet er det flere regler som oppusser må ta hensyn til. Blant disse er den såkalte «våtromsnormen», som oppstiller flere kriterier for vedlikehold og oppussing av bad. Hva er våtromsnormen? Våtromsnormen er en dagligdags betegnelse for Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Den har til hensikt å heve og ivareta kvaliteten på våtrom. Det viktigste

Les mer »

Når kan man kreve erstatning ved boligkjøp?

Dersom det kan konstateres kontraktsbrudd ved kjøp av bolig, vil man i flere tilfeller ha rett til erstatning. Forutsetningen er at vilkårene må være til stede. I det følgende vil det gjøres nærmere rede for hvilke vilkår som må være oppfylt for at retten til erstatning skal utløses. Det vil tas utgangspunkt i kjøp og

Les mer »

Kan håndverkeren kreve tilleggsbetaling?

Du har blitt enig med håndverkeren om en pris for arbeidet, men plutselig får du regninger for ulike tilleggskostnader som du ikke var forberedt på. Kan håndverkeren kreve at du betaler disse kostnadene? Du skal betale den prisen som er avtalt Vanligvis vil prisen for håndverkerarbeidet være avtalt på forhånd, eller håndverkeren har gitt et

Les mer »

Hvordan kreve at selger retter mangel ved boligkjøp?

Dersom det foreligger kontraktsbrudd ved kjøp av bolig, reiser det flere rettigheter hos kjøper. Forutsetningen for at man kan kreve at selger skal rette mangelen, er at vilkårene er til stede. I det følgende vil det gjøres rede for hvilke vilkår som må være oppfylt for å kreve retting utløses. Utgangspunktet vil tas i kjøp

Les mer »

Eierseksjonsloven på 1-2-3

Dersom du eier en leilighet, ligger denne sannsynligvis i et eierseksjonssameie. Dette er en vanlig måte å organisere leilighetskomplekser på i Norge. Eierseksjonssameie innebærer at eieren av en leilighet har enerett til å disponere over sin leilighet, mens hele eiendommen med bygninger og fellesarealer er i sameie med de øvrige seksjonseierne. Den gjeldende loven for seksjonerte

Les mer »
Hvordan klage på håndverker?

Hvordan klage på håndverker

Dersom du har fått utført et arbeid av håndverker som du ikke er fornøyd med, har du en rekke rettigheter i medhold av håndverkertjenesteloven. Hva kan du klage på? Når du har bestilt en håndverkertjeneste, har du rett til å få det resultatet som følger av avtalen. Dersom resultatet ikke blir som avtalt, kan du

Les mer »
Rettigheter ved mangelfull håndverkertjeneste

Hvilke rettigheter har du dersom håndverkertjenesten er mangelfull?

Dersom den utførte tjenesten er mangelfull, kan du velge om du ønsker å holde tilbake betalingen, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning. Holde tilbake betalingen Du kan holde tilbake en så stor del av betalingen som sikrer ditt krav som følge av mangelen. Dette innebærer at du ikke trenger å betale den fulle prisen for

Les mer »

Typiske problemstillinger ved håndverkertjenester

Det kan oppstå en rekke problemstillinger i forbindelse med bestilling av og utførelse av håndverkertjenester. For eksempel kan det være uenighet om prisen for arbeidet, fremdriften, hvilke materialer som skal benyttes, eller eventuelle sideplikter. Videre kan det tenkes at arbeidet ikke blir utført på en tilstrekkelig god måte, eller at resultatet avviker fra det som

Les mer »

Kjøperens tilbakeholdsrett

Dersom du har kjøpt en bolig, og denne viser seg å ha mangler, kan du ha tilbakeholdsrett for hele eller deler av kjøpesummen i påvente av at selgeren retter manglene. Hva er tilbakeholdsrett? Tilbakeholdsrett er retten til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen som sikkerhet for å dekke kostnadene ved mangel eller forsinkelse

Les mer »

Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene

Den 1. januar 2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft. Den gamle loven fra 1997 ble i stor grad videreført, men den nye loven inneholder flere nye og viktige endringer som man bør være oppmerksom på.  I denne artikkelen kan du lese om de mest sentrale lovendringene, og hvilken betydning de har for deg som

Les mer »

Hvordan går man frem for å selge sin sameieandel?

Dersom man ikke har noen sameiekontrakt som regulerer fremgangsmåten ved salg av andel i sameiet, vil forholdet reguleres av sameieloven. Det følger av sameieloven § 10 at en sameier i utgangspunktet fritt kan selge sin sameieandel til hvem han vil. Forkjøpsrett ved avhending av en sameieandel Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne

Les mer »

Forkjøpsrett i sameie

Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette gjelder uansett om sameieandelen blir solgt på vanlig måte, gjennom tvangssalg, eller ved overføring som arv eller gave. Hvorfor har man forkjøpsrett? Forkjøpsretten i sameie gjelder av hensyn til de øvrige sameierne. Et praktisk illustrerende eksempel er arv av fast eiendom. Et av

Les mer »

Hva er forskjellen mellom sameie og borettslag?

Sameie og borettslag er de to vanligste måtene å organisere boliger på i Norge. Det kan være greit å ha kjennskap til de viktigste forskjellene mellom eierformene før man kjøper en bolig.  Eierform Dersom du kjøper en leilighet i et borettslag, kjøper du en andelsbolig. Da eier du en andel i borettslaget, og borettslaget eier

Les mer »

En oversikt over ulike eierformer

Eierseksjon, andelsleilighet, aksjeleilighet og sameie. Det finnes en rekke eierformer å velge mellom når du skal kjøpe bolig. Hvilken eierform passer best for deg? Og hva er egentlig forskjellen mellom de ulike eierformene? Denne artikkelen vil ta for seg de vanligste eierformene og forklare deg forskjellen mellom dem, slik at du kan ta en trygg

Les mer »

Andelsleilighet i borettslag

Når du kjøper leilighet i et borettslag, kjøper du vanligvis en andelsleilighet. Du blir dermed eier av en andel i borettslaget, men ikke direkte eier av din egen leilighet. Hva innebærer dette for deg som boligkjøper? Hva er et borettslag? Et borettslag er et samvirkeforetak. Borettslaget består av andelseiere, som har en bruksrett til hver sin andel i borettslaget,

Les mer »

Selveie

Hva er selveie? Selveie er en eierform. Som eier av en selveierbolig har du full faktisk og rettslig rådighet over boligen og eiendommen din. Selveierboliger kan deles inn i flere underkategorier, herunder eneboliger og eierseksjonsleiligheter, som er de vanligste. En selveierbolig kan være både leilighet, rekkehus, tomannsbolig eller enebolig. Felles for alle selveierboliger er at

Les mer »

Eierseksjon og eierseksjonssameie

Eierseksjonssameie er en av de vanligste eierformene i Norge. Når du kjøper en bolig i et eierseksjonssameie, blir du eier av bygget og eiendommen sammen med de øvrige seksjonseierne. Du har en eksklusiv bruksrett til din seksjon, som du har full faktisk og rettslig rådighet over. Hva er et eierseksjonssameie? Et eierseksjonssameie er et sameie som

Les mer »

Husleieloven § 2-1 med lovkommentar

Husleieloven § 2-1 regulerer tidspunkt for overlevering av husrommet til leietakers disposisjon. Forarbeidene til bestemmelsen i husleieloven § 2-1 oppsummerer dens innhold til å dreie seg om «hvilket tidspunkt utleieren plikter å stille husrommet til leierens disposisjon, og på hvilket tidspunkt utleieren anses for å ha oppfylt denne forpliktelsen», jf. NOU 1993:4 s. 105. Ordlyden

Les mer »

Sameie

Sameie innebærer at to eller flere personer eier noe sammen. Når to eller flere eier en eiendom sammen, oppstår et eiendomssameie. Hver av sameierne vil da ha råderett over sin del av eiendommen. Hvilken lov regulerer sameie? Alle sameier reguleres i utgangspunktet av sameieloven, også kalt lov om sameige. Loven regulerer sameieforhold hvor to eller flere eier

Les mer »
håndverker

Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler om håndverkertjenester inngått mellom forbrukere og tjenesteytere i næringsvirksomhet. Håndverkertjenester er alt arbeid som utføres på ting og eksisterende eiendom. Det kan være reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. Også oppføring av bygg som ikke skal benyttes til boformål, slik som for eksempel en frittstående garasje, vil regnes som en håndverkertjeneste. Les mer om

Les mer »
håndverkertjenester

Når foreligger det en mangel ved håndverkertjenesten?

En håndverkertjeneste vil være mangelfull dersom kvaliteten eller kvantiteten på tjenesten avviker fra det som er avtalt. Det vil også foreligge mangel dersom tjenesten ikke samsvarer med det som er garantert av håndverkeren, eller dersom tjenesten rett og slett ikke blir utført slik du forutsatte. Hvis tjenesten ikke står til forventningene dine, må du først

Les mer »
Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen