Eiendomsadvokat i Arendal - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Arendal

Arendal er en by og kommune som ligger i Agder fylke. Av norsk standard er byen ganske stor. Dette medfører også – dessverre – et stort antall eiendomssaker. Vi har skrevet en artikkel der vi legger frem hvilke sakstyper som ofte oppstår og skriver litt om hva de ofte handler om. Dersom du føler deg usikker eller rett og slett ønsker en rask og sikker avklaring, kan det lønne seg å kontakte en advokat for en kostnadsfri vurdering.

Advokat tilknyttet kjøp av bolig i Arendal

Kjøp av bolig fører oftere og oftere til konflikt, dessverre. Mulige rettsvirkninger av mangler kan være rett til heving (hele avtalen settes til side), prisavslag eller erstatning. Dersom dette skal være aktuelt er det imidlertid svært viktig at reklamasjonsreglene overholdes. Les mer om hvordan man reklamerer på en mangel ved boligkjøp her.

Advokat knyttet til håndverkertjenester i Arendal

Forsinkelse eller mangelfull ytelse på et annet vis kan medføre rett til å kreve heving av avtalen, prisreduksjon eller erstatning. Alle tilfeller må vurderes konkret. For å finne ut hva som passer best for din sak, kan du kontakte en advokat for en uforpliktende vurdering.

Advokat for husleierett i Arendal

Det primære rettslige grunnlaget for temaet er husleieloven. Loven bærer preg av vern for den «svake parten» i avtaleforholdet. En leietaker er som regel mer sårbar enn en utleier. Har du opplevd uenigheter med utleieren kan det lønne seg å sjekke sine rettigheter.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat tilknyttet naborett i Arendal

Dersom rettigheter skal gjøres gjeldene etter naboloven, må forholdet ha ført til en skade eller ulempe for den som fremmer kravet. Dersom du føler deg usikker på dette kan det lønne seg å kontakte en advokat for å få klarhet i saken.

 

Advokathjelp knyttet til veirett, ekspropriasjon og servitutter i Arendal

Forsøker staten å ta eiendommen din? I enkelte tilfeller er det faktisk umulig å stoppe dem. Du har imidlertid krav på full erstatning, og tillegg plikter eksproprianten å dekke utgiftene til advokat. Et annet eksempel på en type eiendomssaker som oppstår, er tvister knyttet til servitutter og veirett

Plan og bygningsmyndighetene i Arendal kommune

Skal du føre opp et tilbygg – for eksempel en garasje – på eiendommen din? Da er du faktisk nødt til å få godkjent prosjektet av de kommunale plan- og bygningsmyndighetene. Nødvendig informasjon om søknad og kontakt, finnes på kommunens nettsider.

Domstoler i Arendal

Eiendomssaker som oppstår i Arendal kommune går til domstolene vi har listet under. Sakene behandles i ting- og jordskifterettene. Saker kan ankes til lagmannsretten.

 

Rull til toppen