Arealsvikt (arealavvik) – sjekk dine rettigheter her!

Begrepet arealsvikt (evt arealavvik) brukes om selgers uriktige opplysning om eiendommens størrelse. Arealsvikt reguleres i avhendingslovens bestemmelser om uriktige opplysninger om grunnarealets størrelse. Når utgjør arealavvik en mangel? Det foreligger arealsvikt dersom selger positivt har opplyst et areal for eiendommen i f.eks. et prospekt eller en takst, og dette arealet ikke tilsvarer eiendommens faktiske størrelse. … Fortsett å lese Arealsvikt (arealavvik) – sjekk dine rettigheter her!