Arealplanlegging - Eiendomsrett.no®
Arealplanlegging

Arealplanlegging

Arealplanlegging reguleres hovedsakelig av plan- og bygningsloven kapittel 10 til 13. Begrepet sikter til kommunens prosess rundt inndelingen og spesifiseringen av hva de ulike arealene skal benyttes til. Loven deler inn i reguleringsplan og kommuneplan. Arealplanlegging foregår også på statlig og regionalt nivå, men disse planprosessene er av begrenset praktisk betydning. Detaljreguleringen av arealene i kommunen skjer gjennom reguleringsplaner, mens de mer overordnede formålene og målsetningene med arealene fastsettes i kommuneplanens arealdel.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen