Ansvarsrett

Ansvarsrett

Ansvarsrett knytter seg til hvilke foretak som kan ha ansvaret for byggeprosjekter og gjennomføringen av tiltak etter plan- og bygningsloven. Ansvarsrett krever søknad til kommunen. Kravene til foretaket som søker ansvarsrett følger av plan- og bygningsloven kapittel 23. For å kunne gjennomføre byggeprosjekter, kreves det ansvarsrett i Norge. Det er ikke tilstrekkelig at et foretak har ansvarsrett i et annet land. Dette har lagmannsretten fastslått i LF-2018-91155.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen