Eiendomsadvokat i Alta - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Alta

Alta er en velkjent kommune og by som har sin beliggenhet i Troms og Finnmark fylke. Alta har hatt bystatus siden år 2000. Med en befolkning på over 20 000 mennesker er det naturlig at det oppstår en del eiendomssaker. Dette er kjipt for de involverte men likevel virkelig. Vi har laget en kortfattet oversikt over sakstyper som ofte oppstår i Alta, og lagt frem litt informasjon om hva sakene ofte handler om.


Advokat i forbindelse med naborett i Alta kommune

Hva skjer når hensynet til eiendommens eier og hans rett til å gjøre som han ønsker, kolliderer med en nabos rett til å ikke bli forstyrret utover det som må regnes som rimelig? For å finne svar på spørsmål som dette, må vi se til naboretten. Les mer i våre artikler på området.

Advokat i forbindelse med husleie i Alta kommune

Husleieretten er et område der avtalefriheten har en sterk tilstedeværelse, likevel begrenses den i flere sammenhenger av husleielovens regler. Dette er særlig fordi lovgiver ønsker å hindre at leietaker, som objektivt sett er i en mer sårbar posisjon enn motparten, settes i urimelige situasjoner.

Advokat knyttet til kjøp av bolig i Alta kommune

Dersom du føler deg usikker på om du kan vinne frem med en reklamasjon knyttet til kjøp av bolig, kan du forsøke å finne svaret i en av våre utfyllende og pedagogiske artikler på temaet. Vi skriver blant annet om arealavvik og råteskader. Eventuelt kan man kontakte en eiendomsspesialist for å få en rask, uforpliktende og gratis vurdering av saken.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat knyttet til konflikter med håndverker

Rettsområdet reguleres av håndverkertjenesteloven. Dersom du har nærmere spørsmål om noen av enkeltbestemmelsene, kan du lese en av våre utfyllende og pedagogiske lovkommentarer. Vi har forsøkt å alminneliggjøre retten mest mulig, og unngått juridisk språk.

Advokathjelp tilknyttet øvrige eiendomssaker

Andre eksempler på eiendomssaker er for eksempel ekspropriasjonssaker og konflikter tilknyttet veirett. Disse sakene kan ofte være noe komplekse, og det kan derfor lønne seg å ikke vente alt for lenge med å avklare saken med en advokat.

Plan og bygningsmyndighetene i Alta kommune

Plan og bygningsmyndighetene plikter å sørge for at søknader ikke strider med bygningslovgivningen. Informasjon om hvordan søknad skal fremsettes, kan du finne på kommunens nettsider.

Domstoler i Alta kommune

Eiendomssaker som oppstår i Alta behandles av domstolene vi har listet under her. Første gang en eiendomssak behandles er det enten i jorskifte- eller tingretten.

Rull til toppen