Allmennhetens hevd - Eiendomsrett.no®
Allmennhetens hevd

Allmennhetens hevd

Allmennhetens hevd er et konsept nært beslektet med alders tids bruk og bygdeallmenninger. Når det er allmennheten som skal hevde, vil kravet til god tro stå sentralt. I Rt. 1910 s. 200 fant Høyesterett at innbyggerne i Bergen by hadde hevdet en allmenn rett til å benytte en vei i Bergens by til gående trafikk. Det kunne bevises at veien hadde blitt brukt som allmenn passasje i flere tiår. For at allmennheten skal kunne hevde bruksrettigheter, må folk flest være i god tro om at en slik rett foreligger. Det avgjørende blir da hva folk flest har ment. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen