Allemannsretten - Eiendomsrett.no®
Allemannsretten

Allemannsretten

Allemannsretten er en universell rettighet for enhver person i Norge til å ferdes over annen persons eiendom eller utmark. Retten er regulert i friluftsloven, som har til formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen. Dette er nært tilknyttet synet på friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, som ønskes ivaretatt og fremmet. Loven gir rett til ferdsel i både innmark og utmark.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen