Eiendomsadvokat i Ålesund - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Ålesund

Ålesund er en kommune som ligger i Møre og Romsdal fylke. Ålesund er vakker by som er stor etter norske standarder. Som i de andre store byene er det stor pågang også når det gjelder eiendomssaker. Vi har skrevet litt om sakene som oftest oppstår i Ålesund.


Advokat knyttet til avhendingssaker i Ålesund

Boligkjøp er dessverre noe vi får flere og flere henvendelser om. Det kan være veldig belastende dersom det oppstår problemer knyttet til en så stor investering. Ofte er det snakk om mangler som oppdages etter overtakelse og som ikke er omtalt i avtalen. Dersom dette er tilfelle, blir det første steget at kjøperen sender en reklamasjon til selgeren. Hvis partene ikke blir enige om en løsning, kan saken gå oppover i rettssystemet.

Endringer i avhendingsloven

Advokat knyttet til naborett i Ålesund

Det aller vanligste spørsmålet vi møter innen naboretten, er knyttet til bråk. Særlig er det vanlig at vi blir kontaktet angående gjentagende festing etter klokken 23 på kveldene. Et annet vanlig spørsmål er knyttet til trær eller andre fremvekster på naboens eiendom.

Advokathjelp i forbindelse med husleierett i Ålesund

Husleieadvokater har spesifikk kunnskap og erfaring rundt tvister og reglene knyttet til blant annet utkastelse av leieboer, erstatningskrav ved tilbakelevering av husrom og partenes plikter under leieforholdet. Du kan lese mer om husleierett her.

Advokat tilknyttet håndverkersaker

Dersom det oppstår et avvik fra kontrakten som ikke kan regnes som uvesentlig, vil det som regel være mulig å kreve rettigheter etter håndverkertjenestelovens regler. Loven bærer preg av å være vennlig ovenfor forbrukeren, som her anses for det man kaller «den svake part». Grunnlaget for forbrukervern er at den næringsdrivende som regel har vesentlig mer kunnskap om jobben som skal gjøres, og avtalen som skal inngås.

Advokat i forbindelse med øvrige eiendomssaker

Eiendomsrettslige problemstillinger kan også ha annet innhold. For eksempel oppstår det noen ganger saker som handler om ekspropriasjon. Ekspropriasjon betyr at eieren er nødt til å selge eiendommen eller rettigheten til eksproprianten. Det ytes naturligvis full erstatning i disse sakene. Også juridiske utgifter dekkes.

Plan og bygningsmyndighetene i Ålesund kommune

De lokale plan og bygningsmyndighetene skal godkjenne bygninger før de føres opp. Dersom organet ikke svarer innen tidsfristen regnes søknaden som godkjent. Nøyaktig informasjon om søknadsprosessen, er lagt ut på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Ålesund kommune

Dersom saker som omhandler eiendomsrett oppstår i Ålesund, og går så langt domstolene må avgjøre den, skjer behandlingen i en av domstolene listet under.

Rull til toppen