Akseptfrist - Eiendomsrett.no®
Akseptfrist

Akseptfrist

Akseptfrist er en frist som tilbyder eller budgiver setter i forbindelse med at vedkommende har avgitt et bud. Fristen angir hvor lenge budet står, altså fristen for å akseptere tilbudet eller budet. Dersom tilbudet aksepteres innenfor denne fristen, vil det være inngått bindende avtale.


Etter denne fristens utløp faller derimot budgiverens tilbud bort og kan ikke gjøres gjeldende av den andre parten.

Rull til toppen