Akseptfrist

Akseptfrist

Akseptfrist er en frist som tilbyder eller budgiver setter i forbindelse med at vedkommende har avgitt et bud. Fristen angir hvor lenge budet står, altså fristen for å akseptere tilbudet eller budet. Dersom tilbudet aksepteres innenfor denne fristen, vil det være inngått bindende avtale på de vilkår som fremgår av tilbudet. Etter denne fristens utløp faller derimot budgiverens tilbud bort. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen