Advokat ved boligkjøperforsikring - Eiendomsrett.no®
En boligkjøper som oppdaget en mangel ved boligen og har boligkjøperforsikring får advokatbistand for å fremme krav overfor selger

Advokat ved boligkjøperforsikring

Du kan selv velge din advokat ved boligkjøperforsikring. Forsikringen tilbys av forsikringsselskapene Help og If, og selges ofte av eiendomsmeglere.

Her kan du lese mer om forsikringen og få grunnlag til å vurdere om du har bruk for den.

Endringer i avhendingsloven

Hva er boligkjøperforsikring

Dersom du oppdager en mangel ved boligen etter at du har kjøpt den, kan det være nødvendig med advokatbistand for å fremme krav overfor selger.

Selger på sin side har gjerne en eierskifteforsikring som inkluderer juridisk hjelp dersom kjøper kommer med krav i ettertid. Forsikringsselskapet vil dekke eventuelt prisavslag eller erstatning dersom kjøper får medhold, men sannsynligvis argumentere sterkt imot dette så langt det er mulig.

Boligkjøperforsikringen er ment å være en motvekt mot dette ved at den dekker kjøperens omkostninger til advokat og rapporter som det måtte være behov for å innhente.

Hvem tilbyr boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan tegnes hos forsikringsselskapene Help og If. De har noe forskjellige priser og vilkår. Du bør derfor sjekke begge hvis du vurderer en slik forsikring.

Help har intet tak på  forsikringssummen og idømte saksomkostninger, mens If setter grensen på henholdsvis 3 000 000 kroner og 500 000 kroner. Begge har en egenandel på 4 000 kroner.

Prisen for selve forsikringen varierer ut fra om det er borettslagsleilighet, selveierleilighet eller enebolig som kjøpes.

Boligkjøperforsikring og innboforsikring

Har du en innboforsikring, vil du også kunne få dekket advokatregninger i forbindelse med boligtvister.

Her er det imidlertid et tak på 100 000 kroner. Kostnader utover dette må du dekke selv.

Det er også en fast egenandel på 4000 kroner, og deretter 20 % av det som overskrider denne, opp mot maksgrensen på 100 000 kroner.

Har du innboforsikringen, blir det en vurdering du må ta om du trenger boligkjøperforsikring i tillegg.

Boligkjøperforsikring og eierskifteforsikring

Boligkjøperforsikring omtales ofte som motsatsen til eierskifteforsikring (også kalt boligselgerforsikring). Begge dekker saksomkostningene for den aktuelle parten.

Boligkjøperforsikringen vil imidlertid ikke sikre oppgjør fra selger selv om du vinner saken.

Eierskifteforsikringen på den annen side dekker selve utbetalingen av erstatningen eller prisavslaget dersom kjøper vinner saken. Det gjør altså ikke boligkjøperforsikringen.

Vinner du saken, må selv kreve inn beløpet direkte fra selger. Det forutsetter at denne er betalingsdyktig.

Trenger du boligkjøperforsikring?

Mange eksperter mener det ikke er nødvendig med boligkjøperforsikring. Spesielt gjelder dette hvis du allerede har rettshjelpdekning gjennom innboforsikringen.

Det er nok enda viktigere at du foretar en grundig undersøkelse av boligen før du overtar den. Den vil redusere forekomsten av skjulte mangler som dukker opp etter overtakelse betydelig.

Kjøper du en eldre bolig, vil imidlertid risikoen for skjulte mangler være større. Da kan du vurdere en slik forsikring for en ekstra trygghet.

Fritt advokatvalg ved boligkjøperforsikring

Du er ikke bundet opp til forsikringsselskapets egne advokater når du har en boligkjøperforsikring.

Du kan selv velge en kvalifisert eiendomsadvokat, og selskapet betaler regningen og andre omkostninger. Advokaten du velger ordner formalitetene med forsikringen.

Vanlige spørsmål

Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring er en forsikring som dekker kjøpers omkostninger i tvister etter kjøp av bolig.

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Boligkjøperforsikringen dekker kjøpers omkostninger til advokat og rapporter fra sakkyndige i forbindelse med en boligtvist.

Hva koster en boligkjøperforsikring?

Prisen for boligkjøperforsikring går fra 4 100 kroner og oppover, avhengig av hva slags bolig det er og hvilket forsikringsselskap du velger.

Kan jeg selv velge advokat når jeg har boligkjøperforsikring?

Ja, Du kan velge en av forsikringsselskapets advokater eller finne en selv. Selskapet betaler da salæret til advokaten.

 

 

Rull til toppen