21. oktober 2020 - Eiendomsrett.no

Dag: 21. oktober 2020

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag»

Rettspraksis: prisavslag på særlig grunnlag En håndverker hadde fått i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus, samt å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Utførselen ble ansett for å være mangelfull. Håndverkerens representant hadde kommet med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han …

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag» Les mer »

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg

Rettspraksis: Mangel på varmeanlegget ga erstatning Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig. Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette …

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg Les mer »

Hva er fradeling?

Fradeling av en tomt innebærer at tomten blir skilt fra den opprinnelige eiendommen. Resultatet blir en ny, frittstående og uavhengig eiendom. Forskjellen mellom fradeling og seksjonering Fradeling og seksjonering er de vanligste måtene å skille ut ny eiendom fra en eksisterende eiendom på. De er imidlertid forskjellige, idet seksjonering innebærer opprettelse av et eierseksjonssameie. Les mer …

Hva er fradeling? Les mer »

klippe hekken til naboen

Når kan jeg klippe hekken til naboen? – Få svaret her

I hvilke tilfeller kan du klippe naboens sjenerende hekk med loven på din side? Huseierne.no er en tjeneste der medlemmene får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Noen spørsmål går ofte igjen, og de omhandler ofte forskjellige type nabotvister. Huseierne.no skriver på sine nettsider at gjengangeren er at naboens hekk beveger …

Når kan jeg klippe hekken til naboen? – Få svaret her Les mer »

Eiendomsadvokater i Jessheim

Eiendomsadvokat i Jessheim

Jessheim er en by med ca. 22000 innbyggere som ligger i Ullensaker kommune. Verneting i første instans for eiendomssaker i Jessheim er Øvre Romerike tingrett, som ligger på Eidsvoll. En del eiendomssaker må løses i jordskifteretten, og Jessheim sogner til Akershus og Oslo jordskifterett. Nedenfor vil vi gi en oversikt over advokater i Jessheim som …

Eiendomsadvokat i Jessheim Les mer »

Rull til toppen