Dag: 14. oktober 2020

Feil på elektrisk anlegg

Feil ved det elektriske anlegget – sjekk dine rettigheter her!

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig Enhver bolig har et elektrisk anlegg, men kvaliteten på anlegget vil ofte variere ut fra boligens alder. Feil ved det elektriske anlegget er vanlig ved kjøp av eldre boliger. Det kan imidlertid også være feil ved det elektriske anlegget ved nyere eller nyoppførte boliger. Feilene og …

Feil ved det elektriske anlegget – sjekk dine rettigheter her! Les mer »

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde, og avgrenser mot forhold som omfattes av andre kontraktslover. Bestemmelsen avgjør hvilke tilfeller loven gjelder for, og ikke. Loven gjelder for forbrukerforhold og mellom næringsdrivende.  Husleieloven § 1-1 lyder som følger: § 1-1.​1 Lovens virkeområde m.v. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett …

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar Les mer »

Erstatning og prisavslag ved mangelfull drenering

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her!

Rettspraksis: Når kan man kreve erstatning og prisavslag dersom det er feil ved drenering? Man kan som forbruker etter håndverkertjenesteloven §§ 25 og 28 kreve prisavslag og erstatning som følge av mangel ved utførelsen av en håndverkertjeneste, eksempelvis ved drenering. Prisavslag og erstatning forutsetter i første omgang at det foreligger en mangel. Om det forelå …

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her! Les mer »

Råteskader

Erstatning ved mangler i nytt bygg

Rettspraksis: Sak om erstatning grunnet råteskader i nytt bygg En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde …

Erstatning ved mangler i nytt bygg Les mer »

Rull til toppen