Dag: 14. oktober 2020

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig

Enhver bolig har et elektrisk anlegg, men kvaliteten på anlegget vil ofte variere ut fra boligens alder. Feil ved det elektriske anlegget er vanlig ved kjøp av eldre boliger. Det kan imidlertid også være feil ved det elektriske anlegget ved nyere eller nyoppførte boliger. Feilene og mangler ved el-anlegget kan være vanskelig å avdekke, og …

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig Read More »

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar

Husleieloven § 1-4 regulerer avtaleform ved husleieavtaler. Husleieloven § 1-4 lyder som følger: § 1-4.​1Avtaleform Avtale om leie av husrom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Er avtalen muntlig, skal den settes opp skriftlig dersom en av partene krever det. Bestemmelsen gir partene formfrihet, men med den begrensning at muntlige avtaler må settes opp skriftlig ved …

Husleieloven § 1-4 med lovkommentar Read More »

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar

Husleieloven § 1-1 regulerer lovens virkeområde, og avgrenser mot forhold som omfattes av andre kontraktslover. Bestemmelsen avgjør hvilke tilfeller loven gjelder for, og ikke. Loven gjelder for forbrukerforhold og mellom næringsdrivende.  Husleieloven § 1-1 lyder som følger: § 1-1.​1 Lovens virkeområde m.v. Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett …

Husleieloven § 1-1 med lovkommentar Read More »

Erstatning og prisavslag ved mangel knyttet til drenering (rettspraksis)

Man kan som forbruker etter håndverkertjenesteloven §§ 25 og 28 kreve prisavslag og erstatning som følge av mangel ved utførelsen av en håndverkertjeneste, eksempelvis ved drenering. Prisavslag og erstatning forutsetter i første omgang at det foreligger en mangel. Om det forelå mangler ved utførelsen av en drenering måtte Oslo tingrett ta stilling til i TOSLO-2017-119990. …

Erstatning og prisavslag ved mangel knyttet til drenering (rettspraksis) Read More »

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader)

En forbruker kan ved feil eller mangler i nytt bygg kreve erstatning. Det rettslige grunnlaget for dette er i dag bustadoppføringsloven § 35. Rt-1968-782 (Byggmester) gjaldt et nyoppført hus hvor det oppstod råteskader i ytterkledningen. Byggherren krevde som følge av dette erstatning av byggmesteren. Byggmesteren hadde selv bestemt byggemåten for huset. Byggherren fikk ikke medhold …

Erstatning ved mangler i nytt bygg (råteskader) Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen